ΜΕΛΙ

Θέλοντας να εκμεταλλευτούμε την τεράστια ποικιλομορφία φυτών και δέντρων, τα μελίσσια μας μεταφέρονται σε όλη την Ελλάδα για να σας προσφέρουμε όσες περισσότερες γέυσεις γίνεται.Οι διαθέσιμες ποικιλίες μελιού για το είναι: Δάσους, Πεύκο,
Ανθέων, Έλατο.
Διαθέσιμα και για χονδρική.

Σύντομα περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό.